Trina 335 W TallMax Plus Mono Solar Panel | Silver Frame | White Backsheet (BoW) | 72 Cell