Trina 360 W Mono TallMax Plus Solar Panel | Silver Frame | White Backsheet (BoW) | 72 Cell